Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Windows Vista Ispit 70-620

Windows Vista Ispit 70-620

Operativni sistemi

Operativni sistemi

Kako da se spasite od neznanja o cloud computing uz pomoć infografike

Računarstvu u oblaku

Računarstvo u oblaku (engl. Cloud computing) je tehnologija koja obezbeđuje fleksibilan, od lokacije nezavistan pristup računarskim resursima koji se brzo i neprimetno alociraju i dealociraju prema potražnji. Računarski resursi se apstrahuju i obično virtuelizuju, i korisnicima se isporučuju u vidu usluga. Naplaćivanje, kada je prisutno, obično je bazirano na korišćenju, često u srazmeri sa količinom upotrebljenih resursa[1]

Tehnički posmatrano, klaud model u svojoj osnovi ima koncept nezavisnosti od lokacije[2]. Resursi provajdera se dele prema potrebi kako bi uslužili mnogobrojne korisnike, pri čemu se različiti fizički i virtuelni resursi dinamički dodeljuju i preraspoređuju prema zahtevima.

Većina zakonskih pitanja vezana za klaud model proističu iz činjenice da je klaud computing distribuirana tehnologija[3] u nezadrživom naletu na globalnom tržištu[4] u eri teritorijalno ograničenih jurisdikcija. U takvoj situaciji se javljaju problemi u oblastima zaštite podataka,sigurnosti podataka, poverljivosti informacija, zaštite intelektualne svojine, regulisanja prava pristupa podacima od strane organa sprovođenja zakona, zaštitu korisnika od nemara provajdera, pitanja podizvođača usluga koji ne pružaju isti nivo garancija koji je predviđen ugovorom itd[1]. VIKIPEDIJA.

Infografika 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272