Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Naučite kvantno računarstvo uz Python i Q#

Naučite kvantno računarstvo uz Python i Q#

Popust cena: 2110 rsd

40 algoritama koje bi svaki programer trebalo da zna

40 algoritama koje bi svaki programer trebalo da zna

Popust cena: 1840 rsd

KAKO DA – čitanje podataka iz MS Outlook-a

Predstavljamo vam proceduru kojom se iščitavaju podaci o kontaktima iz Microsoft Outlook-a.

Evo vrlo zanimljive i potencijalno vrlo korisne procedure kojom se iščitavaju podaci o kontaktima iz Outlook-a. Proceduru možete iskoristiti u slučaju da kreirate bilo koju aplikaciju koja ima evidenciju o kontaktima, tipa telefonski imenik, poslovni partneri i slično. Jednostavno ugradite ovu proceduru i ponudite je korisnicima prilikom instalacione procedure vašeg programa, kako bi odmah na početku mogli da u vaš program uvezu sve postojeće kontakte, bez potrebe da ih ručno unose. Zatim te podatke smestite u sopstvenu bazu podataka.

U našem primeru, kreirali smo novi projekat, na koji smo postavili samo dve kontrole; komandno dugme (Button) i memo kontrolu (Memo). Sve što je potrebo je da uneste sledeću proceduru unutar obrađivača događaja OnClick dugmića:

Uses ComObj, Outlook2000;
// ili [Outlook8] u zavisnosti od verzije Outlook-a;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Outlook : TOutlookApplication;
DefNamespace: NameSpace;
Contacts: MAPIFolder;
Contact: ContactItem;
iCnt: Integer;
begin
Memo1.Clear;
// Instanciranje Outlook-ovog glavnog objekta
Outlook:=TOutlookApplication.Create(self);
DefNameSpace:=Outlook.GetNamespace(’MAPI’);
// Citanje default foldera sa kontaktima
Contacts:=DefNameSpace.GetDefaultFolder(olFolderContacts);
// Petlja kojom prolayimo sve objekte u folderu kontakata
for iCnt:=1 to Contacts.Items.Count do
begin
// Citanje pojedinacnog objekta
Contact:=Contacts.Items.Item(iCnt) as ContactItem;
// Ucitavanje imena i preyimena kontakta u Memeo
memo1.Lines.Add (Contact.FirstName + ‘ ‘ _
+ Contact.Lastname);
end;
// Oslobadjanje instance
Outlook.Free;

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Memo1.Clear;
end;

Pripremio: Milenko Kusurović

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272
 
     
z