Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Kali Linux Network Scanning Cookbook - Second Edition

Kali Linux Network Scanning Cookbook - Second Edition

GNU/Linux Rapid Embedded Programming

GNU/Linux Rapid Embedded Programming

KAKO DA date FTP pristup nesistemskim korisnicima - drugi deo

4. Konfigurišite ProFTPd:

ProFTPd-ov glavni konfiguracijski fajl je /etc/proftpd/proftpd.conf. Na Debian-u, proFTPd nudi mogućnost uključivanja fajlova iz glavnog konfiguracijskog fajla. Tako ćemo mi da kreiramo fajl koji će se zvati /etc/proftpd/mysql.conf koji ćemo da uključimo iz glavnog fajla.

Prednost ovakvog metoda je u tome što ako naš novi config ne radi, mi lako možemo da stavimo komentar na njega i vratimo se na stari config.

Otvorite vaš omiljeni tekstualni editor, editujte /etc/proftpd/mysql.conf i stavite sledeći tekst u njega:

# Prisiljava upotrebu mysql backend-a
SQLBackend                      mysql

# Lozinke u MySQL-u koriste sopstvene PASSWORD funkcije
SQLAuthTypes                    Backend
SQLAuthenticate                 users* groups*

# detalji za konektovanje na mysql db
# dbname@host dbuser dbpass
SQLConnectInfo                  proftpddb@localhost proftpduser proftpdpassword

# Omogućite proFTPd-u da zna imena kolona u tabeli korisnika
# Ovo treba da se poklapa sa imenom u vašoj tabeli
SQLUserInfo                     ftpuser userid passwd uid gid homedir shell

# Omogućite proFTPd-u da zna imena kolona u tabeli grupe
# mi želimo da on stupa u interakciju sa njom. I ovde imena treba da se poklapaju sa onima u db
SQLGroupInfo                    ftpgroup groupname gid members

# proftpd će dinamički da kreira homedir ako on još ne postoji
SQLHomedirOnDemand              on

# ažurirajte brojač kada se korisnik uloguje
SQLLog                          PASS updatecount
SQLNamedQuery                   updatecount UPDATE "count=count+1,
accessed=now() WHERE userid='%u'" ftpuser

# promenite vreme modifikovanja svaki put kada korisnik izbriše fajl ili ga aplouduje
SQLLog                          STOR,DELE modified
SQLNamedQuery                   modified UPDATE "modified=now() WHERE userid='%u'" ftpuser

Hajde sada da modifikujemo proftpd.conf i dodamo sledeće linije odmah nakon Include /etc/proftpd/modules.conf:

Include /etc/proftpd/mysql.conf
RootLogin off
RequireValidShell off

Include će uključiti naš prilagođeni fajl, RootLogin je podešen na off kako bi zabranio root-u da koristi ftp servis i konačno RequireValidShell je podešen na off kako bi omogućio našem virtuelnom korisniku da se uloguje. Zapamtite da je shell našeg ftp korisnika /bin/false.

Sada restartujte proftpd:

# /etc/init.d/proftpd restart

To je to, vi sada možete da se konektujete na vaš ftp server koristeći korisnika firstuser.

5. Savet

Ako dobijete sledeće poruku o grešci:

May 22 21:37:10 mydomain.com proftpd[9308] mydomain.com (WW.XX.YY.ZZ[WW.XX.YY.ZZ]): USER firstuser (Login failed): Invalid shell: '/sbin/nologin'

To se desilo najverovatnije zato što ste zaboravili da podesite RequireValidShell na off.

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272