Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

KAKO DA – korišćenje tački prekida, Delphi

Tačke prekida mogu biti od velike koristi jer ih, u fazi testiranja, možete postaviti na lokacije koje prethode programskom kodu koji je potencijalno problematičan.

B reakpoints ili “tačke prekida“, predstavljaju tačke u kojima se zaustavlja izvršenje programa, uglavnom tokom otklanjanja grešaka u programima. Ove tačke se postavljaju u linije izvornog koda ili na određenu lokaciju, adrese koju vi odredite. Veliki broj programera ovi opciju retko koristi, ili je koristi samo kada se jave problemi u radu programa. Ipak, i bez problema u programiranju, preporučuje se korišćenje tački prekida jer ćete na taj način bolje videti kako u stvari radi Delphi i sekvenciranje vašeg programskog koda.

Tačke prekida možete postaviti na lokacije koje prethode programskom kodu koji je potencijalno problematičan. Nakon postavljanja tački prekida, kada pokrenete program, njegovo izvršavanje će se prekinuti, a vi ćete preko prozor “Code View” i “CPU” moći da vidite broj linije ili adresu lokacije koja sadrži tačku prekida. U ovom trenutku, možete iskoristiti debugger da bi uvideli stanje programa i svih njegovi parametara.

Da bi bolje uvideli korist upotrebe tački prekida prikazaćemo vam mali primer. Pokrenite Delphi i na praznu formu postavite jedno komando dugme, a zatim dvostruko kliknite na dugme i dodajte sledeći programski kod (događaj OnClick):

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var x,y : word;
    s : string;
begin
    s:='15';
    x:=StrToInt(s);
    x:=x+1;
end;

Po dodavanju koda, iskompajlirajte program preko menija “Project > Build All”. Sada na levoj strani prozora sa kodom, možete videti male plave tačke, one označavaju mesta na kojima možete postaviti tačke prekida. Kliknite na plavu tačku pored linije:

      x:=StrToInt(s);

Pozadina cele linije će biti crvene boje, što znači da ste ovde dodali tačku prekida (Breakpoint). Ako ponovo kliknete, sada na crevenu tačku, ukloniće se tačka prekida i ponovo ćete videti plavu tačku. Ponovo kliknite ovu tačku radi postavljanja tačke prekida, a zatim i pokrenite program (F9) pa kliknite postavljeni dugmić. Izvršenje programa će stati kod postavljene tačke prekida, a Delphi će vam prikazati prozor sa programskim kodom. Zapazite i malu zelenu kvačicu na crvenoj tački, što nam govori da je program stao upravo ovde, a ne na nekoj drugoj tački prekida. U ovom trenutku možete iskoristiti i pozvati tri funkcijska tastera:

• F8 - ovim tasterom napravićemo samo jedan korak, tj. izvršiće se još jedna linija programskog koda.
• F9 - ovim tasterom izvršavamo program do prve sledeće tačke prekida. Ukoliko nadalje nema nijedne tačke prekida, program dalje normalno nastavlja izvršenje.
• kombinacijom Ctrl+F2 - ovom kombinacijom resetujemo program tj. prekidamo njegovo dalje izvršenje.

Prevucite pokazivač miša iznad varijable “s” i moćićete da vidite vrednost date varijable (s=’15′). Isto važi i za sve ostale varijable. Kao što vidite, upotrebom tački prekida stećićete bolji uvid u rad vaših programa.

Pripremio: Milenko Kusurović

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272