Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

KAKO DA – Kreiranje stabla direktorijuma, Delphi

Postoji više načina za kreiranje direktorijuma, pa i čitavog stabla direktorijuma (direktorijum sa pripadajućim poddirektorijumima), a u ovom prilogu prikazaćemo vam jednu proceduru koja vam može pojednostaviti posao.

U ovom prilogu ćemo videti kako da kreiramo celo stablo direktorijuma, odnosno kako da kreiramo recimo direktorijum “C:\Prvi\Drugi\Treci” (znači direktorijum Treci), kad direktorijumi “Prvi” i “Drugi” ne postoje.

procedure KreirajDir(Dir: String);
function Prethodni(Sta: String; Gde: String): Integer;
var
Ind : Integer;

begin
Result := 0;

for Ind := (Length(Gde)-Length(Sta)+1) downto 1 do
if Copy(Gde, Ind, Length(Sta)) = Sta then
begin
Result := Ind;
Break;
end;
end;

var
PrethodniDir : String;
Ind : Integer;

begin
if Copy(Dir,2,1) <> ‘:’ then
if Copy(Dir,3,1) <> ‘\’ then
if Copy(Dir,1,1) = ‘\’ then
Dir := ‘C:’+Dir
else
Dir := ‘C:\’+Dir
else
Dir := ‘C:’+Dir;

if not DirectoryExists(Dir) then
begin
// ukoliko direktorijum ne postoji,
// pronadji naziv prethodnog

Ind := Prethodni(’\', Dir);
// pozicija prethodnog ‘\’
PrethodniDir := Copy(Dir, 1, Ind-1);
// prethodni direktorijum

// ukoliko prethodni dir. ne postoji,
// propusta se rekurzivno kroz proceduru…
if not DirectoryExists(PrethodniDir) then
KreirajDir(PrethodniDir);

// u ovoj tacki prethodni dir. mora da postoji.
// Tako da ce se kreirati direktorijum u “Dir”varijabli.
CreateDir(Dir);
end;
end;

Kako se koristi ova procedura, pa jednostavno je negde u kodu pozovemo sa:

KreirajDir(’\Prvi\Drugi\Treci’);

Kada se pozove procedura, ispituje se string varijabla stabla direktorijuma, a zatim se na početak dodaje “C:\”. Potom se ispituje da li uopšte postoji takav direktorijum na disku, ako postoji procedura dolazi do kraja, a ako ne postoji prolazi se kroz stablo direktorijuma sve do korenog, kada se kreira prvi, pa potom i ostali, sve do poslednjeg i to rekurzivno.

Pripremio: Milenko Kusurović

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272