Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

KAKO DA – napravite Cool interfejs sa Coolbar-om, Delphi

Korišćenjem vrlo privlačane Coolbar kontrole, interfejs vaših aplikacija može biti još privlačniji za korisnike programa.

Gotovo sve savremene aplikacije imaju takozvane “CoolBar”-ove, tj. palete alatki koje se prilagođavaju potrebama korisnika. Očigledan primer su palete alata u paketu MS Office i palete u MS Internet Explorer-u. Takođe i Dephi poseduje ovakvu kontrolu - Coolbar, koja se nalazi na “Win32″ paleti komponenti. Ovo je ustvari objekat u vidu kontejnera koji može da u sebi sadrži bilo koju komponentu. Sve komponente koje postavite na Coolbar, ređaju se u više traka (bars), a tokom izvršavanja programa korisnici mogu da ih međusobno mešaju i kombinuju.

Postavljanje na formu se vrši jednostavnim izborom sa palete VCL i smeštanjem na formu. Coolbar se “lepi” za vrh prozora, ispod linije menija, a ovo možemo promeniti preko osobine “Align”. Na jednom Coolbar-u može da bude više traka (bands), koje mogu da imaju i tekstualne oznake pored dugmića. Da bi kreirali oznaku, pritisnite dugme sa tri tačkice u osobini “Bands”, otvoriće vam se “Coolbar Bands Editor”. Trake dodajete pritiskom na “Add New”, a oznake, ukucavajući nazive u polje “Text”. Da bi sada, na Coolbar dodali alatke, postavićemo jednu “Toolbar” kontrolu. Da bi dodali dugme na Toolbar, pritisnite desnim tasterom miša i izaberite “New Button”. Svako dugme na Toolbar-u je objekat klase “TToolButton”, tj. ovo nisu obična dugmad (uvek koristite ovakav način dobijanja dugmića). Postavite osobine:

• svojstvo “Autosize”, objekta Toolbar na “True”, a objekata “ToolButton” na “False”.
• svojstvo “Flat”, objekta Toolbar na “True”. Ovim dobijamo efekat ravnih dugmića.
• svojstva “ButtonHeight” i “ButtonWidtn” trebaju biti ista za sve dugmiće, nemoguće je podešavati veličinu pojedinačnog dugmeta.

čak i za pozadinu Coolbar-a možete postaviti bitmapu, na ovaj način dobijate mnogo efektivniji izgled samog prozora. Ovo činimo preko osobine “Bitmap” Coolbar-a.

Nazive dugmićima dodeljujemo preko osobine “Caption”, ali da bi oni bili i vidljivi morate podesiti i osobinu Toolbar-a “ShowCaptions” na “True”. Ikone na dugmiće postavljamo preko dodatne komponente “ImageList”. Ubacite na formu ovu kontrolu i dvostruko kliknite na nju. Otvoriće vam se prozor “Add Editor”-a, ubacite neke ikonice. Svakoj ikonici de dodeljuje indeks, počevši od nule za prvu sliku u redu. Preko ovih indeksa dodelićete posebne ikone svakom dugmetu na Toolbar-u. Ovo ćete uraditi na kraju tako što osobini Toolbar-a “Images” dodelite vrednost “ImageList1″.

Na ovaj način ćete dobiti da vaši programi izgledaju poput svih savremenih Windows aplikacija.

Pripremio: Milenko Kusurović

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272