Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Kako postati bloger i vloger u 10 lakih koraka

Kako postati bloger i vloger u 10 lakih koraka

Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ - skripta

Objektno orijentisano programiranje na jeziku C++ - skripta

KAKO DA – višestruki izbor stavki combo-box-a, PHP

Omogućite korisnicima vaših web aplikacija mogućnost simultanog izbora više opcija uz pomoć specijalnog combo-box-a.

Da korisnicima vaših Web aplikacija omogućili da simultani izbor više opcija koje nudi jedan HTML combo-box, <select> tag mora da bude određen i sa mutiple parametrom. Pored ovog, bitan je i parametar size kojim određujemo broj vidljivih opcija unutar jednog combo-box-a. U HTML specifikaciji 3.2 ovaj parametar funkcioniše samo ukoliko je određen i parametar multiple.

U novijim specifikacijam (HTML 4.0) možete upisati size u pojedinačni combo-box da bi videli više od jedne opcije, u isto vreme.

Kada imamo combo-box sa mogućnošću višestruke selekcije, svaki CGI zahtev (zahtev od strane klijenta) će sadržati par parametara u obliku:
naziv=vrednost, i to za svaku izabranu stavku combo-box-a, gde naziv - predstavlja naziv parametra određen unutar taga <select>, a vrednost1, vrednost2… - predstavljaju vrednosti parametara <option> taga koji su izabrani od strane korisnika.

PHP combo-box
PHP automatski konvertuje jedan ovakav CGI zahtev u niz varijabli, sa izabranim vrednostima. Da bi iskoristi poslate vrednosti potrebno je samo da odredite naziv parametra select taga, isti kao i naziv niza:

naziv=”stavke[]”

Ovim ćete pomoći PHP-u da kreira niz $stavke iz jednog CGI zahteva:

stavke[]=vred1?stavke[]=vred2…

koji će biti popunjen izabranim vrednostima iz combo-box-a

HTML kod sa combo-box-om koji podržava višestruku selekciju mora da bude nešto slično ovom:

<select name=’meni[]’ multiple>
<option value=’1′>Jabuke</option>
<option value=’2′>Banane</option>
</select>

Sada možete da napišete PHP skript kojeg će pokrenuti submit kôd, a koji će “rukovati” sa nizom izabranih vrednosti (meni[]).

PHP primer
Ovo i PHP primera koji će izabrane stavke combo-box-a odštampati na ekranu:

<%
$i=0;
while($i<count($meni)){
print $meni[i];
print “, “;
$i=$i+1;
}
%>

Pripremio: Milenko Kusurović

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272