Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

40 algoritama koje bi svaki programer trebalo da zna

40 algoritama koje bi svaki programer trebalo da zna

Popust cena: 1840 rsd

Unity 2022 razvoj mobilnih igara

Unity 2022 razvoj mobilnih igara

Popust cena: 2200 rsd

KAKO radi Google Web Toolkit

(Google-ovi Web alati ) – Razvoj AJAX aplikacija pomoću Java jezika

http://code.google.com/webtoolkit/download.html

Google Web Toolkit (GWT) predstavlja Java-in framework za razvoj softvera koji programerima olakšava pisanje AJAX aplikacija, kao što su Google Maps i Gmail. U današnje vreme, pisanje dinamičkih Web aplikacija predstavlja mučan proces koji je sklon greškama. Programer provodi 90 % vremena rešavajući sitne nekompatibilnosti koje se pojavljuju između Web browsera i platformi. Uz to, nedostatak modularnosti JavaScript-a čini razmenu, testiranje i ponovno korišćenje AJAX komponenata teškim i osetljivim.

GWT Vam, kao programeru, omogućava da izbegnete većinu pomenutih teškoća dok u isto vreme Vašim korisnicima pruža isto dinamičko iskustvo, koje je usklađeno sa standardima. Osnovu (front end) pišete u programskom jeziku Java a onda GMT kompajler (prevodilac) prevodi Vaše Java klase u HTML i JavaScript, koji je prilagodjen browserima.

Google Web Toolkit, pregled proizvoda

Sadržaj:
Šta je to Google Web Toolkit?
Zašto prevoditi Java-in kod u JavaScript?
Korišćenje Google Web Toolkit-a
Koliko dobro on radi?
Karakteristike Google Web Toolkit-a

Šta je Google Web Toolkit?

Google Web Toolkit (GWT) predstavlja Java-in razvojni radni okvir (framework) koji Vam omogućava da izbegnete osnovu tehnologija koje čine pisanje AJAX aplikacija toliko teškim i podložnim greškama. Uz GWT možete razvijati i debagovati AJAX aplikacije u jeziku Java, korišćenjem Java-inih razvojnih alata koje Vi izaberete. Kada pripremite Vašu aplikaciju za produkciju, GWT prevodilac (kompajler) prevodi Vašu Java aplikaciju u JavaScript i HTML koji su prilagođeni browserima.

Sledi prikaz razvojnog kruga GWT-a:

 • Koristite Vaše omiljene razvojne alate za Javu kako bi ste pisali i debagovali aplikacije u jeziku Java, korišćenjem GWT biblioteka u broju koji je Vama najpogodniji.
 • Koristite GWT-ov prevodilac Java-e u JavaScript kako biste konvertovali Vašu aplikaciju u skup JavaScript i HTML fajlova koje možete opsluživati pomoću bilo kog Web servera.
 • Potvrdite da li Vaša aplikacija radi u svakom browseru za koji želite da je podržava, što u suštini ne zahteva nikakav dodatni rad.

Zašto je potrebno da se Java-in kod prevede u JavaScript?

Java-ine tehnologije pružaju produktivnu razvojnu osnovu i, pomoću GWT-a, one u istom trenutku mogu da postanu osnova vaše razvojne platforme za AJAX. Dat je pregled pogodnosti koje ostvarujete ukoliko vršite razvoj korišćenjem GWT-a.

 • Možete koristiti bilo koji od Vaših omiljenih razvojnih alata za Javu (Eclipse, IntelliJ, JProfiler, JUnit) za razvoj AJAX aplikacija.
 • Provera statičkog tipa u Java jeziku povećava produktivnost, dok sa druge strane umanjuje pojavu grešaka.
 • Tipične grečke u JavaScript-u (štamparske greške, pogrešan tip podataka) se lako uočavaju tokom prevođenja, što je bolje nego da ih korisnici uoče tokom izvršavanja.
 • Kodne sugestije i dopune su široko zastupljene.
 • Automatsko Java refaktorisanje (proces ponovnog pisanja programa sa ciljem unapređivanja njegove strukture ili čitljivosti, uz strogo zadržavanje osnovnog značenja) je prilično pomodno u današnje vreme.
 • Objektno orijentisani dizajni bazirani na Javi su jednostavniji za komunikaciju i razumevanje, čime Vaša AJAX kodna osnova postaje shvatljivija, uz manje dokumentacije.

Korišćenje Google Web Toolkit-a

Možete koristiti GWT-ov skup komponenata korisničkog interfejsa (UI) (nazvanih widgets – komponente grafičkog interfejsa sa kojima komunicira korisnik), kako biste konstruisali elemente korisničkog interfejsa koji su sastavni delovi Vaše AJAX aplikacije. Kao tradicionalni radni okviri korisničkih interfejsa, widget-i se kombinuju u panelima koji određuju raspored (izgled) widgeta koji se nalaze unutar tih panela.

Ovo je kompletna GWT aplikacija koja prikazuje dugme sa click handler-om:

public class Hello implements EntryPoint {
public void onModuleLoad() {
Button b = new Button("Click me", new ClickListener() {
public void onClick(Widget sender) {
Window.alert("Hello, AJAX");
}
});
RootPanel.get().add(b);
}
}

GWT podržava mnoštvo ugrađenih widget-a koji su korisni za AJAX aplikacije, uključujući hijerarhijska stabla, trake za tabulatore, trake za menije i modalne dijalog okvire. GWT takođe poseduje ugrađenu podršku za udaljene proceduralne pozive i ostale iskustvene karakteristike Web aplikacija. Pogledajte kompletnu listu karekteristika kako biste došli do detaljnijih informacija.

Debagovanje i postavljanje GWT aplikacija

GWT aplikacije se mogu pokretati u dva režima:

 • Hostovani režim – U hostovanom režimu, Vaša aplikacija se pokreće kao Javin kod (bytecode) unutar Java Virtual Machine-a (JVM). Generalno ćete većinu Vašeg vremena provesti u hostovanom režimu zato što pokretanje u JVM-u znači da možete iskoristiti prednost koju Vam pružaju Javine olakšice u ispravljanju grešaka (debagovanju) i da možete ostati unutar integrisanog razvojnog okruženja kao što je Eclipse.
 • Web režim – U Web režimu se vaša aplikacija pokreće kao čist JavaScript i HTML, preveden iz originalnog Java izvornog koda pomoću GWT prevodioca Jave u JavaScript (GWT Java-to-JavaScript compiler). Kada postavljate Vaše GWT aplikacije u delo, Vi u stvari postavljate JavaScript i HTML na Vaše Web servere, tako da krajnji korisnici jedino uočavaju verziju iz Web režima Vaših aplikacija.

Da bi podržao host režim, GWT se isporučuje sa specijalnim Web browserom koji se vezuje unutar JVM-a. Za više informacija pogledajte dijagram GWT arhitekture koji sledi.

U cilju postupne instalacije i korišćenja, pogledajte “Početno uputstvo” (Getting Started Guide).

Arhitektura Google Web Toolkit-a

GWT poseduje četiri glavne komponente: Prevodilac Jave u JavaScript (Java u JavaScript kompajler), "hostovani" Web browser, i dve biblioteke sa Java klasama.

Komponente, od dna ka vrhu su:

 • GWT prevodilac Jave u JavaScript - GWT prevodilac Jave u JavaScript prevodi programski jezik Java u programski jezik JavaScript. Koristićete GWT prevodilac kako biste pokretali Vaše GWT aplikacije u Web režimu.
 • GWT hostovani Web browser - GWT hostovani Web browser Vam omogućava da pokrećete i izvršavate vaše GWT aplikacije u hostovanom režimu, u kome Vaš kod funkcioniše kao Java u Java Virtual Machine-u (JVM-u), bez prevođenja u JavaScript. Da bi ovo izveo, GWT browser ubacuje posebnu browser kontrolu (kontrolu Internet Explorer-a u Windows-u ili Gecko/Mozilla kontrolu u Linux-u) sa vezama unutar JVM-a.
 • JRE (Java Runtime Environment) emulaciona biblioteka - GWT sadrži JavaScript implementacije najšire korišćenih klasa u standardnoj biblioteci Java klasa, uključujući većinu klasa iz java.lang i podskup java.util klasa. Ostatak Javine standardne biblioteke nije prirodno podržan unutar GWT-a. Na primer, paketi kao java.io se ne odnose na Web aplikacije pošto one pristupaju mreži i lokalnom Fajl sistemu.
 • GWT Web biblioteka - klasa korisničkog interfejsa - (GWT Web UI class library) GWT Web biblioteka klasa korisničkog interfejsa predstavlja skup interfejsa i klasa koje Vam omogućavaju da kreirate “widgete” Web browsera, kao što su dugmad, tekst okviri, slike i tekst. Ovo je osnovna biblioteka korisničkog interfejsa koja se koristi za kreiranje GWT aplikacija. GWT se isporučuje sa kompletnim izvornim kodom za biblioteku pod open source licencom.

U cilju postupne instalacije i korišćenja, pogledajte “Početno uputstvo” (Getting Started Guide).

Koliko dobro on radi?

Mi jesmo pristrasni, ali takođe mislimo da on vrlo dobro radi. Početna merenja koja koristimo da bi procenili efektivnost GWT-a u odnosu na tradicionalne metode razvoja AJAX-a su:

 • Veličina JavaScript-a generisana od strane kompajlera (Compiler-generated JavaScript size) - Tipična, potpuna GWT aplikacija će zahtevati od korisnika da downloaduje oko 100 kB JavaScript-a koji se može keširati, i koji je na nivou sa većinom ručno pisanih AJAX aplikacija..
 • Performanse kod krajnjeg korisnika - GWT aplikacije gotovo uvek imaju istu brzinu kao i ručno pisani JavaScript. GWT kompajler sprečava dodavanje bilo kakvih wraper-a (kod koji dozvoljava zajednički rad klasama koje inače ne rade zajedno usled nekompatibilnih interfejsa) oko bilo koje funkcionalnosti koja je prirodno implementirana u browser.
 • Razvojno vreme - Uz tako malo vremena koje se provodi vezano za rešavanje problema u individualnim Web browserima, Vi možete mnogo više vremena da posvetite poboljšavanju funkcionalnosti aplikacija. Efikasnost razvojnog vremena je naš omiljeni deo GWT-a.

Probajte sami, pa nam javite šta mislite.

Karakteristike Google Web Toolkit-a

 • Dinamičke, višekratne (za višekratnu upotrebu) komponente korisničkog interfejsa - Kreirajte Widget uz pomoć drugih Widget-a. Ubacite Widget-e automatski u Panel-e. Pošeljite vaš Widget ostalim programerima u JAR fajlu.
 • Zaista jednostavni pozivi udaljenih procedura (RPC, Remote Procedure Call) - Da biste komunicirali iz Vaše Web aplikacije sa Vašim Web serverom, Vama je samo potrebno da definišete Java klase, koje je moguće davati u nastavcima (serializable) na vaš zahtev i odgovor. U izradi, GWT automatski šalje zahteve u serijama i združuje odgovore sa servera u jedan odgovor. GWT-ov RPC mehanizam čak može da radi i sa polimorfnim klasnim hijerarhijama, uz određene izuzetke.
 • Upravljanje istorijom pretraživača (browser history) - AJAX-ove aplikacije ne moraju da prekidaju dugme “nazad” (back) koje se nalazi u Web browseru. GWT Vam omogućava da učinite Vaš sajt korisnijim jednostavnim dodavanjem statusa za istoriju dugmeta “nazad” u Web browseru.
 • Pravo debagovanje (otklanjanje grešaka) - Tokom izrade, Vaš kod se prevodi u JavaScript, ali zato tokom razvojnog vremena on radi u Java Virtual Machine-i. To znači da kada Vaš kod izvršava akciju kao što je upravljanje mišem, Vi dobijate potpuno Java debagovanje, sa izuzecima i naprednim karakteristikama debagovanja kod integrisanog razvojnog okruženja (IDE-a) kao što je Eclipse.
 • Kompatibilnost sa browserom - Vaše GWT aplikacije automatski podržavaju Internet Explorer, Mozilu, Firefox, Safari i Operu, pri čemu nije potrebna detekcija browsera ili specijalna navlaka, omot (casing) unutar Vašeg koda u većini slučajeva.
 • Međusobni rad i sitno-zrnasta kontrola (fine grained control) - Ukoliko GWT-ova biblioteka klasa ne zadovoljava vaše potrebe, možete pomešati ručno pisani JavaScript u Vašem Java izvornom kodu korišćenjem našeg JavaScript Native Interface-a (JSNI).

U cilju postupne instalacije i korišćenja, pogledajte “Početno uputstvo” (Getting Started Guide).

Uputstvo za korišćenje Google Web Toolkit-a

Instalacija Google Web Toolkit-a
Razvoj aplikacije (primer)
Kreiranje aplikacije od početka (bez Eclipse-a)
Kreiranje aplikacije od početka (u Eclipse-u)

Instalacija Google Web Toolkit-a

1. Instalacija Java SDK-a (Software Development Kit – skup alata za razvoj softvera).

Ukoliko nemate instaliranu najnoviju verziju Java SDK-a, download-ujte i instalirajte Sun Java Standard Edition SDK.

2. Download-ujte Google Web Toolkit SDK

Download-ujte Google Web Toolkit SDK paket za Vaš operativni sistem (za sada su jedino podržani Windows i Linux).

3. Raspakujte Google Web Toolkit paket

U Windows-u, raspakujte fajlove iz gwt-windows-1.0.20.zip pomoću programa kao što je WinZip. U Linux-u, možete raspakovati paket korišćenjem komande: tar xvzf gwt-linux-1.0.20.tar.gz

4. Gotovo! Počnite da koristite Google Web Toolkit

GWT nema aplikaciju za instaliranje. Svi fajlovi koji su Vam potrebni da pokrenete i da koristite GWT se nalaze u raspakovanoj fascikli. Glavna aplikacija koja će Vam biti potrebna da koristite GWT je applicationCreator, koja će biti objašnjena kasnije. Možda je najjednostavnije da počnete sa razvojem jedne od aplikacija koje su date za primer, a isporučene su uz GWT.

Razvoj aplikacije (primer)

Sve aplikacije koje su date kao primeri se nalaze u fascikli samples u Vašem GWT paketu. Svaki primer poseduje skript koji možete da pokrenete u hostovanom režimu, kao i skript koji možete da prevedete u JavaScript i HTML, kako bi ga pokrenuli u Web režimu.

Rad u hostovanom režimu

Da biste pokrenuli primer Kitchen Sink u hostovanom režimu, izaberite fasciklu samples/KitchenSink/ i pokrenite skript KitchenSink-shell. Ovo će otvoriti GWT browser sa Kitchen Sink aplikacijom koja funkcioniše unutar browsera.

Budući da ste je pokrenuli u hostovanom režimu, Vaša aplikacija radi unutar Java Virtual Machine-a (JVM). Ovaj režim ćete obično koristi za otklanjanje grešaka u Vašim aplikacijama.

Rad u Web režimu

Da biste pokrenuli aplikaciju u Web režimu, kompajlirajte aplikaciju pokretanjem skripta pod nazivom KitchenSink-compile. GWT kompajler će generisati određeni broj JavaScript i HTML fajlova iz Java-inog izvornog koda Kitchen Sink koji se nalazi u podfascikli (poddirektorijumu) www/. Da biste videli aplikaciju, otvorite fajl www/com.google.gwt.sample.kitchensink.KitchenSink/KitchenSink.html u Vašem omiljenom Web browser-u.

Budući da ste već kompajlirali projekat, trenutno Vam radi čist JavaScript i HTML koji bi trebalo da rade u Internet Explorer-u, Firefox-u i Safari-ju. Ukoliko želite da vidite kakav je primer Kitchen Sink na delu, trebalo bi da raspodelite te fajlove u Vašu fasciklu pod imenom: www/com.google.com.google.gwt.sample.kitchensink.KitchenSink/ , na Web servere.

Pravljenje izmena

Izvorni kod za Kitchen Sink se nalazi u podfascikli src/. Pokušajte da zatvorite prozore Vašeg Web browser-a i otvorite fajl src/com/google/gwt/sample/kitchensink/client/Info.java u editoru teksta. Linija 26 u fajlu predstavlja prvu liniju statičkog inicializacionog metoda za prvi tab u Kitchen Sink aplikaciji ("Info").

return new SinkInfo("Info", "Introduction to the Kitchen Sink.") {

Promenite drugi string iz "Introduction to the Kitchen Sink." u "Foo bar":

return new SinkInfo("Info", "Foo bar") {

Sada snimite taj fajl, i ponovo pokrenite KitchenSink-shell skript kako bi pokrenuli aplikaciju sa Vašim najnovijim promenama. (uverite se da ste prvo zatvorili Vaš browser iz starog hostovanog režima, jer u protivnom novi hostovani browser neće biti u mogućnosti da se pokrene). Tab na vrhu bi sad trebalo da prikazuje "Foo bar" umesto "Introduction to the Kitchen Sink."

Kreiranje aplikacije od početka (bez Eclipse-a)

GWT se isporučuje sa uslužnim programom u vidu komandne linije i koji se naziva applicationCreator i koji automatski generiše sve fajlove koji će Vam biti potrebni da biste pokrenuli GWT projekat. Taj program može da generiše i fajlove za Eclipse projekat i da pokrene konfiguracione fajlove za jednostavno debagovanje (ispravljanje grešaka) u hostovanom režimu, kao što će biti objašnjeno kasnije.

Bazirano na preporučenoj strukturi za GWT projekat, Vaša glavna klasa GWT aplikacije bi trebalo da bude u podpaketu client. Vi možete da kreirate novu aplikaciju pod nazivom MyApplication pooću komande:

applicationCreator com.mycompany.client.MyApplication

Skript applicationCreator će generisati određen broj fajlova u src/com/mycompany/, uključujući neke osnovne "Hello, world" funkcionalnosti u klasi src/com/mycompany/client/MyApplication.java. Taj skript takođe generiše pokretački skript u hostovanom režimu pod nazivom MyApplication-shell i kompilacioni skript pod nazivom MyApplication-compile, baš kao primer aplikacije koji je prethodno dat.

Da biste pokrenuli Vašu novo kreiranu aplikaciju u hostovanom režimu, pokrenite skript MyApplication-shell:

Probajte da editujete fajlove src/com/mycompany/client/MyApplication.java, i src/com/mycompany/public/MyApplication.html, kako bi videli na koji način to menja Vašu aplikaciju.

Kreiranje aplikacije od početka (u Eclipse-u)

GWT se isporučuje sa uslužnim programom u vidu komandne linije, koji se naziva applicationCreator i koji automatski generiše sve fajlove koji će Vam biti potrebni da biste pokrenuli GWT projekat. Taj program može da generiše i fajlove za Eclipse projekat i da pokrene konfiguracione fajlove za jednostavno debagovanje (ispravljanje grešaka) u hostovanom režimu. Da biste generisali Eclipse projekat za novu aplikaciju, prvo iskoristite projectCreator skript kako biste generisali školjku Eclipse projekat za Vašu aplikaciju:

projectCreator - eclipse MyProject

Zatim generišite Vašu GWT aplikaciju kao što je to gore prikazano, ali sa dodatnim -eclipse flag-om u kome će biti navedeno ime Vašeg Eclipse projekta:

applicationCreator -eclipse MyProject com.mycompany.client.MyApplication

Kada završite sa ovim skriptovima, u dodatku MyApplication-shell i MyApplication-compile skriptovima, takođe pogledajte i sledeće fajlove: .project, .classpath, and MyApplication.launch , koji se nalaze u Vašem trenutnom direktorijumu (tj. fascikli).

Da biste otvorili Vaš projekat u Eclipse-u, pokrenite Eclipse i kliknite na: File -> Import menu. Izaberite "Existing Projects into Workspace" koji se nalazi na prvom ekranu čarobnjaka, i na sledećem ekranu čarobnjaka unesite fasciklu u kojoj ste generisali fajl .project. Kada sve to završite, trebalo bi da možete da vidite da je GWT projekat učitan u Vaš Eclipse radni prostor.

Kliknite na zeleno dugme "Run" na vrhu prozora da biste pokrenuli Vaš projekat u hostovanom režimu.

Osnove

 • GWT Kompajler - Kompajler (prevodilac) koji prevodi Vašu radnu Java aplikaciju u ekvivalentnu JavaScript aplikaciju.
  Podrška za browsere - Arhitektura GWT-a olakšava podršku to support višestrukim browserima sa jednom kodnom bazom.
 • Debagovanje (Uklanjanje grešaka) u hostovanom režimu - Ugrađeni DHTML browser Vam omogućava da direktno pokrećete i debagujete aplikacije u bilo kom Java-inom razvojnom okruženju pre nego što se prevedu u JavaScript.
 • Postavljanje u Web režim - Radi lakšeg postavljanja, kompajlirajte (prevedite) Vašu aplikaciju u JavaScript.
 • HTML Host strane - Host strana predstavlja HTML dokument koji sadrži GWT modul.
 • Client-side Kod - "Client-side" se odnosi na izvorni kod koji bi trebalo da bude preveden i pokrenut u Web browseru kao JavaScript.
 • Server-side Kod - "Server-side" se odnosi na izvorni kod koji se ne prevodi i koji može da funkcioniše samo kao bytecode na serveru. •
 • Struktura projekta - GWT projekti su razvijeni iz preporučenog paketnog layout-a (rasporeda, plana, nacrta, izgleda)
 • Moduli - Moduli su XML fajlovi koji sadrže podešavanja koja se odnose na vašu aplikaciju ili biblioteku.
 • Alati za komandnu liniju - Predstavljaju korisne alate koji se nalaze na komandnoj liniji, i imaju ulogu da olakšaju početne korake.

Primeri projekata u Google Web Toolkit-u

Zdravo Svete

Osnove: kreirate jednostavan Widget i dodajte ga na stranu.
Korišćeni GWT elementi:
UI widget-i

Dinamička tabela

Tabela podataka koja demonstrira slanje poruke (paging) preko objekata koji su povraćeni preko poziva udaljenih procedura (RPC, Remote Procedure Call). Korišćeni GWT elementi:
UI widget-i
Polimorfni RPC

Desktop kopija Aplikacije

Drugi primerak korisničkog interfejsa e-mail aplikacije sa desktop-a.
Korišćeni GWT elementi:
UI widget-i
Upravljanje istorijom (History)

JSON RPC

Koristi GWT-ov osnovni JavaScript interfejs kako bi komunicirao sa JSON servisom na serveru.
Korišćeni GWT elementi:
UI widgeti
JSNI RPC

Kitchen Sink

Aplikacija koja sadrži sve widget-e koje podržava GWT.
Korišćeni GWT elementi:
UI widgeti
Upravljanje istorijom (History)

Preporuka GWT klasa

Ovi paketi sadrže informacije o glavnom GWT korisničkom interfejsu i uslužnim, korisnim klasama (utility classes). Za detaljnija objašnjenja o tome kako možete iskoristiti sve ovo, pogledajte uputstvo za programere (developer guide). Među ostalim stvarima, postoji i pogodna galerija widget-a, kao i objašnjenje o tome kako funkcionišu pozivi udaljenih procedura.

Paketi

com.google.gwt.core.client - Osnovne klase koje se koriste u client-side GWT kodu.
com.google.gwt.core.ext - Klase koje se koriste za proširivanje GWT kompajlera. com.google.gwt.core.ext.typeinfo - Klase koje proverajaju pravopisne greške i koje koriste generatori.
com.google.gwt.junit.client - Klase i moduli koji se koriste u pravljenju JUnit testova.
com.google.gwt.user.client - Osnovne klase korisničkog interfejsa korišćene u client-side GWT kodu.
com.google.gwt.user.client.rpc - Klase korišćene u client-side implementaciji poziva udaljenih procedura.
com.google.gwt.user.client.ui - Widgeti, Paneli, i ostale klase korisničkih interfejsa.
com.google.gwt.user.server.rpc - Klase korišćene u server-side implementaciji poziva udaljenih procedura.

JRE emulaciona (imitaciona) biblioteka

Ovaj deo objašnjava koje su klase i metode dostupne u GWT-u. Proverite ovu listu, kako biste se uverili da koristite stvari (elemente) koji mogu da se prevedu.

Najčešće postavljana pitanja u vezi Google Web Toolkit-a.

 • Šta je to Google Web Toolkit?
 • Kako radi Google Web Toolkit?
 • Kako mogu da instaliram Google Web Toolkit?
 • Mogu li da koristim Google Web Toolkit za razvoj komercijalnih aplikacija? A za korporacijske aplikacije?
 • Da li je Google Web Toolkit dostupan u mojoj zemlji? Da li radi na mom jeziku?
 • Da li se plaća Google Web Toolkit?
 • Zaista? Besplatno? Zašto to Google poklanja?
 • U čemu je trik? Da li Google poseduje (prava na) moju aplikaciju? Da li moram da pokrećem AdSense? Da li moram da poklonim Google-u moju prvu aplikaciju?
 • Izgleda da je Google Web Toolkit u beta verziji. Šta to znači? Da li će ikada prestati da bude u beta verziji?
 • Kako će Google izdati nove verzije Google Web Toolkit-a? Da li ću morati da obnavljam (upgrade-ujem) ukoliko moje aplikacije zavise od stare verzije GWT-a ?
 • Koji su sistemski zahtevi za Google Web Toolkit?
 • Da li Google Web Toolkit šalje bilo kakvu informaciju o meni natrag na Google-ove servere?
 • Da li Google Web Toolkit poseduje blog?
 • Kome da se obratim ukoliko budem imao pitanja?

Šta je to Google Web Toolkit?

Google Web Toolkit (GWT) predstavlja Java-in framework za razvoj softvera koji programerima olakšava pisanje AJAX aplikacija. Uz GWT, možete razvijati i debagovati AJAX aplikacije u programskom jeziku Java korišćenjem onih razvojnih alata koji Vama najviše odgovaraju. Kada postavite Vašu aplikaciju u delo, GWT kompajler prevodi Vašu Java aplikaciju u JavaScript i HTML, koje može da čita Vaš browser.

Kako radi Google Web Toolkit?

Google Web Toolkit se isporučuje sa prevodiocem Jave u JavaScript (Java u JavaScript kompajlerom) i specijalnim Web browserom koji Vam olakšava debagovanje Vaših GWT aplikacija. Za više detalja o tome kako oni rade, pogledajte pregled GWT proizvoda.

Kako mogu da instaliram Google Web Toolkit?

Za postepene instrukcije, pogledajte GWT Getting Started Guide.

Mogu li da koristim Google Web Toolkit za razvoj komercijalnih aplikacija? A za korporacijske aplikacije?

Da, i da. GWT je dostupan za nekomerciajlne, komercijalne i korporacijske aplikacije. Za detaljnije informacije pogledajte naše uslove korišćenja.

Da li je Google Web Toolkit dostupan u mojoj zemlji? Da li radi na mom jeziku?

GWT je dostupan u svim zemljama i trebalo bi da radi na većini jezika, pri čemu je dokumentacija dostupna samo na američkom engleskom jeziku.

Da li se plaća Google Web Toolkit?

Ne, Google Web Toolkit potpuno besplatan.

Zaista? Besplatan? Zašto ga Google poklanja?

Mi samo imamo oruđe za aplikacije bazirane na Web-u, koje su prilagođene browserima. Stekli smo dosta iskustva tokom razvoja AJAX aplikacija kao što Google Maps i Google Calendar, i GWT je naš način da pomognemo programerima da iskoriste to naše iskustvo u njihovim ličnim aplikacijama.

U čemu je trik? Da li Google poseduje (prava na) moju GWT aplikaciju? Da li moram da pokrećem AdSense? Da li moram da poklonim Google-u moju prvu aplikaciju?

Nema trikova, obećavamo. Pogledajte uslove korišćenja da biste shvatili suštinu.

Izgleda da je Google Web Toolkit u beta verziji. Šta to znači? Da li će ikada prestati da bude u beta verziji?

Mi objavljujemo GWT u beta verziji da bismo dobili sugestije od drugih programera (developer community). Očekujemo da ćemo moći da ažuriramo biblioteke klasa GWT-a i razvojne alate na osnovu ovih sugestija i, jednom kada budemo sigurni da su GWT programeri zadovoljni karakteristikama i stabilnošću GWT alata, moći ćemo da uklonimo oznaku beta. U međuvremenu, možete da očekujete izmene API-ova u novim verzijama ovog proizvoda.

Kako će Google izdati nove verzije Google Web Toolkit-a? Da li ću morati da ga obnavljam (upgrade-ujem) ukoliko moje aplikacije zavise od stare verzije GWT-a ?

Objavićemo nove verzije GWT-a na GWT Web sajtu. Izuzev nepredviđenih situacija, očekujemo da ćemo moći da zadržimo dostupnima sve prethodne verzije GWT-a na našem sajtu. Kako izdanja postaju zastarela, mi ih nećemo više aktivno podržavati u GWT diskusionim grupama, ali ćemo učiniti sve što je u našoj moći da zadržimo stara izdanja i dokumentaciju dostupnima koliko god dugo to bilo moguće.

Koji su sistemski zahtevi za Google Web Toolkit

Google Web Toolkit je dizajniran da radi na sistemima koji zadovoljavaju sledeće zahteve:

 • Java: Sun Java 2 Runtime Environment 1.4.2+
 • Operativni sistem: Windows XP, Windows 2000, ili Linux w/ GTK+ 2.2.1+
 • Hardver: približno100MB slobodnog prostora na disku, 512MB RAM-a

Ukoliko imate problema tokom pokretanja GWT-a, pri čemu Vaš sistem zadovoljava gore pomenute zahteve, onda nas obavestite na diskusionoj grupi GWT programera (GWT developer discussion group)

Da li Google Web Toolkit šalje bilo kakvu informaciju o meni natrag na Google-ove servere?

Kada koristite Google Web Toolkit-ov hostovani web browser, aplikacija šalje zahtev natrag na Google-ove servere kako bi utvrdila da li koristite najnoviju verziju GWT-a. Kao deo ovog zahteva, Google će da loguje korišćene podatke, uključujući datum i vreme kada ste downloadovali Google Web Toolkit, kao i IP adresu Vašeg kompjutera. Nećemo logovati vaše lične informacije, a sve podatke koje budemo logovali ćemo da koristimo samo zajedno sa svim ostalim podacima, i to sa ciljem da unapredimo i bolje rukujemo GWT-om i ostalim Google-ovim servisima. Pročitajte Google-ovu politiku o privatnosti za detaljnije informacije.

Da li Google Web Toolkit poseduje blog? Drago nam je da ste pitali!

Naš blog je http://googlewebtoolkit.blogspot.com/.

Kome da se obratim ukoliko budem imao pitanja?

Možete poslati Vaša pitanja diskusionoj grupi GWT programera, koja se nalazi među Google-ovim grupama. GWT inženjering i rad će biti aktivni u grupi, a Vi se potrudite da odgovorite na pitanja koja pristignu.

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272
 
     
z