Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Projektovanje informacionih sistema u praksi

Projektovanje informacionih sistema u praksi

Popust cena: 880 rsd

Metodika nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja

Metodika nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja

Popust cena: 1150 rsd

Osnove inženjeringa podataka

Osnove inženjeringa podataka

Uvod

Inženjering podataka je ključna disciplina koja omogućava efikasno prikupljanje, skladištenje i obradu velikih količina podataka. Ova oblast uključuje dizajn, izgradnju i održavanje infrastrukture i sistema koji omogućavaju organizacijama da koriste podatke za donošenje odluka, analitiku i operativne procese. Kako se preduzeća sve više oslanjaju na uvide zasnovane na podacima, uloga inženjera podataka postala je važnija nego ikada.

Ključne činjenice

Prikupljanje i unos podataka

 • Metode i alati za prikupljanje podataka iz različitih izvora.
 • Tehnike za osiguranje kvaliteta i konzistentnosti podataka tokom prikupljanja.

Rešenja za skladištenje podataka

 • Različite vrste opcija za skladištenje podataka (relacione baze podataka, NoSQL baze podataka, jezera podataka).
 • Kriterijumi za odabir odgovarajućih rešenja za skladištenje na osnovu upotrebe.

Obrada i transformacija podataka

 • ETL (Ekstrakt, Transformiši, Učitaj) procesi i tokovi podataka.
 • Obrada podataka u strimingu naspram obrade u serijama.

Integracija podataka

 • Kombinovanje podataka iz različitih izvora za kreiranje objedinjeni prikaza.
 • Izazovi i najbolje prakse u integraciji podataka.

Upravljanje i sigurnost podataka

 • Politike i procedure za osiguranje integriteta podataka, privatnosti i usklađenosti.
 • Alati i tehnike za šifrovanje podataka i kontrolu pristupa.

Razrada ključnih činjenica

Prikupljanje i unos podataka

Inženjeri podataka moraju dizajnirati robusne sisteme za prikupljanje podataka iz različitih izvora, uključujući baze podataka, API-je, senzore i korisničke interakcije. Alati poput Apache Kafka, Flume i AWS Kinesis često se koriste za unos podataka u realnom vremenu. Osiguranje kvaliteta podataka uključuje validaciju, čišćenje i transformaciju podataka kako bi ispunili potrebne standarde.

Rešenja za skladištenje podataka

Odabir pravog rešenja za skladištenje zavisi od prirode podataka i specifičnih zahteva organizacije. Relacione baze podataka (npr. MySQL, PostgreSQL) su idealne za strukturirane podatke, dok su NoSQL baze podataka (npr. MongoDB, Cassandra) pogodne za nestrukturirane ili polustrukturirane podatke. Jezera podataka, izgrađena na platformama poput Hadoop-a ili AWS S3, nude skalabilno skladištenje za velike količine sirovih podataka.

Obrada i transformacija podataka

ETL procesi su osnovni za inženjering podataka, uključujući ekstrakciju podataka iz izvora, transformaciju u odgovarajući format i učitavanje u ciljane sisteme. Alati poput Apache Spark, Talend i Informatica su popularni za ETL. Alati za obradu striminga poput Apache Flink i Kafka Streams koriste se za analizu podataka u realnom vremenu, dok se obrada u serijama koristi za velike skupove podataka u periodičnim intervalima.

Integracija podataka

Integracija podataka uključuje spajanje podataka iz više izvora kako bi se obezbedio koherentan pregled. Ovo je ključno za stvaranje sveobuhvatne analitike i uvida. Izazovi uključuju rukovanje različitim formatima podataka, osiguranje konzistentnosti podataka i rešavanje latencije. Najbolje prakse uključuju upotrebu međuslojeva, platformi za integraciju podataka i pridržavanje standarda za integraciju podataka.

Upravljanje i sigurnost podataka

Efikasno upravljanje podacima osigurava da su podaci tačni, dostupni i sigurni. Ovo uključuje uspostavljanje politika, procedura i standarda za upravljanje podacima. Mere sigurnosti poput šifrovanja podataka, maskiranja i kontrole pristupa su ključne za zaštitu osetljivih podataka. Usklađenost sa regulativama kao što su GDPR i HIPAA takođe je ključni aspekt upravljanja podacima.

Predložene inovacije

Automatizacija tokova podataka

 • Implementacija automatizovanih tokova podataka radi smanjenja ručne intervencije i povećanja efikasnosti.
 • Korišćenje AI i mašinskog učenja za prediktivno održavanje i detekciju anomalija u radnim tokovima podataka.

Napredne tehnike integracije podataka

 • Razvoj naprednih algoritama za integraciju i sinhronizaciju podataka u realnom vremenu.
 • Korišćenje cloud-native platformi za integraciju radi skalabilnosti i fleksibilnosti.

Poboljšane mere sigurnosti podataka

 • Usvajanje blokčejn tehnologije za nepromenjive zapise podataka.
 • Implementacija modela sigurnosti bez poverenja radi unapređenja zaštite podataka.

Demokratizacija podataka

 • Kreiranje platformi za samostalno korišćenje podataka koje omogućavaju poslovnim korisnicima jednostavan pristup podacima.
 • Razvoj intuitivnih alata za vizualizaciju podataka radi olakšane interpretacije podataka.

Održive prakse inženjeringa podataka

 • Optimizacija infrastrukture podataka radi energetske efikasnosti.
 • Implementacija praksi zelenog računarstva u data centrima.

Zaključak

Inženjering podataka čini osnovu modernih organizacija zasnovanih na podacima. Efikasnim upravljanjem prikupljanjem, skladištenjem, obradom, integracijom i upravljanjem podacima, inženjeri podataka omogućavaju preduzećima da iskoriste puni potencijal svojih podatkovnih resursa. Kako se oblast dalje razvija, prihvatanje inovacija i najboljih praksi biće ključno za održavanje konkurentnosti u digitalnom dobu.

 

 
 
 
 
 

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272