Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

C# 7.1 i .NET Core 2.0 – Moderno međuplatformsko programiranje - Treće izdanje

C# 7.1 i .NET Core 2.0 – Moderno međuplatformsko programiranje - Treće izdanje

Popust cena: 1650 rsd

C# 10 i .NET 6 moderan međuplatformski razvoj

C# 10 i .NET 6 moderan međuplatformski razvoj

Popust cena: 2900 rsd

Šta obuhvata knjiga C# 9 i .NET 5 arhitektura softvera

Za koga je ova knjiga

Ova knjiga je za svakog softverskog arhitektu koji želi da poboljša svoje znanje na temu Azure Solutions-a sa C#-om. Takođe je za inženjere i starije programere koji žele da postanu arhitekte, ili žele da izgrade poslovne aplikacije pomoću .NET steka. Potrebno je iskustvo u radu sa C#-om i .NET-om. 

Šta obuhvata ova knjiga

Poglavlje 1, Važnost softverske arhitektureobjašnjava osnove softverske arhitekture. U ovom poglavlju ćemo predstaviti pravi način razmišljanja za suočavanje sa zahtevima klijenata, a zatim i opisati kako da izaberete prave alate, obrasce i radne okvire.

Poglavlje 2, Nefunkcionalni zahtevivodi vas kroz važnu fazu razvoja aplikacije, fazu prikupljanja i uzimanja u obzir svih ograničenja i ciljeva koje aplikacija mora da ispuni, kao što su skalabilnost, dostupnost, elastičnost, performanse, višenitni rad, interoperabilnost i bezbednost.

Poglavlje 3, Dokumentovanje zahteva pomoću Azure DevOps platformeopisuje tehnike za dokumentovanje zahteva, programskih grešaka i drugih informacija o aplikacijama. Iako je većina koncepata uopštena, u poglavlju smo fokusirani na upotrebu Azure DevOps-a i GitHub-a.

Poglavlje 4, Izbor najboljeg cloud rešenjadaje opširan pregled alata i resursa koji su dostupni u cloud-u i na Microsoft Azure-u. Ovde ćete naučiti kako da pretražujete odgovarajuće alatke i resurse i kako da ih konfigurišete tako da zadovoljavaju vaše potrebe.

Poglavlje 5, Primena arhitekture mikroservisa na vašu poslovnu aplikacijupruža opširan pregled mikroservisa i Docker kontejnera. Ovde ćete naučiti kako arhitektura zasnovana na mikroservisima koristi sve mogućnosti koje nudi cloud, a i videćete kako da upotrebite mikroservise da biste postigli fleksibilnost, veliku propusnost i pouzdanost u cloud-u. Naučićete kako da upotrebite kontejnere i Docker za mešanje različitih tehnologija u arhitekturi, kao i kako da softversku platformu učinite nazavisnom.

Poglavlje 6, Azure Service Fabric -opisuje Azure Service Fabric koji je orkestrator mikroservisa specifičan za Microsoft. Ovde ćete implementirati jednostavne aplikacije zasnovane na mikroservisima.

Poglavlje 7, Azure Kubernetes servisopisuje Azure implementaciju Kubernetes-a koji je de-facto standard za orkestraciju mikroservisa. Ovde ćete pakovati i raspoređivati aplikacije mikroservisa na Kubernetes.

Poglavlje 8, Interakcija sa podacima u C#-u – Entity Framework Coreobjašnjava do detalja kako aplikacija može da komunicira sa različitim mehanizmima skladištenja pomoću Object-Relational Mappings (ORMs) funkcije, a posebno pomoću Entity Framework Core-a 5.0.

Poglavlje 9, Kako da izaberete cloud skladište podatakaopisuje glavne mehanizme za skladištenje koji su dostupni u cloud-u i Microsoft Azure-u. Ovde ćete naučiti kako da izaberete najbolje mehanizme za skladištenje, radi postizanja paralelizma čitanja/pisanja koji vam je potreban, kao i kako da ih konfigurišete.

Poglavlje 10, Upotreba funkcija Azure platformeopisuje model računarstva bez servera i kako da ga upotrebite u Azure cloud-u. Ovde ćete naučiti kako da dodelite resurse cloud-a samo kada su oni potrebni za pokretanje nekih izračunavanja, pa da, prema tome, platite samo za aktuelno vreme izračunavanja.

Poglavlje 11, Projektni obrasci i .NET 5 implementacijaopisuje uobičajene softverske obrasce upotrebom .NET 5 primera. Ovde ćete učiti o važnosti obrazaca i najboljoj praksi njihove upotrebe.

Poglavlje 12, Razumevanje različitih domena u softverskim rešenjimaopisuje modernu Domain-Driven Design metodologiju softverskog razvoja, kako da je upotrebite da se suočite sa kompleksnim aplikacijama koje zahtevaju nekoliko domena znanja, kao i kako da je upotrebite da biste iskoristili prednosti arhitektura zasnovanih na cloud-u i mikroservisima.

Poglavlje 13, Implementiranje ponovne upotrebe koda u C# 9opisuje obrasce i najbolju praksu maksimimalizacije višekratnosti koda u .NET 5 aplikacijama pomoću jezika C# 9. Takođe ćemo govoriti o važnosti refaktorizacije koda.

Poglavlje 14, Primena servisno-orijentisanih arhitektura pomoću .NET Core frejmvorkaopisuje servisno orijentisanu arhitekturu koja omogućava izlaganje funkcionalnosti aplikacije kao krajnje tačke na vebu ili u privatnoj mreži, tako da korisnici mogu da stupe u interakciju kroz različite tipove klijenata. Ovde ćete naučiti kako da implementirate krajnje tačke servisno-orijentisane arhitekture pomoću ASP.NET Core-a i gRPC-a, i kako da ih samo-dokumentujete pomoću postojećih OpenAPI paketa.

Poglavlje 15, Predstavljanje ASP.NET Core MVC frejmvorkaopisuje detaljno ASP.NET Core radni okvir. Ovde ćete naučiti kako da implementirate veb aplikacije zasnovane na Model-View-Controller (MVC) obrascu i kako da ih organizujete u skladu sa instrukcijama Domain-Driven Design-a, opisanog u Poglavlju 12, Razumevanje različitih domena u softverskim rešenjima.

Poglavlje 16, Blazor WebAssemblyopisuje novi Blazor radni okvir koji koristi moć WebAssembly-a za pokretanje .NET-a u pretraživaču korisnika. Ovde ćete naučiti kako da implementirate Single Page Applications u jeziku C#.

Poglavlje 17, Najbolja praksa C# 9 kodiranjaopisuje najbolju praksu koju bi trebalo da sledite kada razvijate .NET 5 aplikacije pomoću jezika C# 9.

Poglavlje 18, Testiranje koda pomoću slučajeva jediničnog testa i TDD pristupomopisuje kako da testirate aplikacije. Ovde ćete naučiti kako da testirate .NET Core aplikacije pomoću xUnit-a i videćete kako lako možete da razvijete i održavate kod koji zadovoljava specifikacije, pomoću dizajna vođenog testiranjem.

Poglavlje 19, Upotreba alata za pisanje boljeg kodaopisuje metrike koje procenjuju kvalitet softvera i kako da ga merite pomoću alatki uključenih u Visual Studio.

Poglavlje 20, Razumevanje DevOps principaopisuje osnove metodologije razvoja i održavanja DevOps softvera. Ovde ćete naučiti kako da organizujete neprekidnu integraciju/ciklus neprekidne isporuke vaše aplikacije. Takođe, opisuje kako da automatizujete ceo proces raspoređivanja, od kreiranja novog izdanja u izvornom skladištu, kroz različite korake testiranja i odobravanja, do finalnog raspoređivanja aplikacije u stvarnom proizvodnom okruženju. Ovde ćete naučiti kako da upotrebite Azure Pipelines i GitHub Actions da biste automatizovali ceo proces raspoređivanja.

Poglavlje 21, Izazovi primene CI scenarijadopunjuje opis DevOps-a scenarijima neprekidne integracije.

Poglavlje 22, Automatizacija za funkcionalne testoveovo poglavlje posvećeno je automatskim funkcionalnim testovima – odnosno, testovima koji automatski verifikuju da li je verzija cele aplikacije u skladu sa dogovorenim funkcionalnim specifikacijama. Ovde ćete naučiti kako da simulirate operacije korisnika pomoću alatki za automatizaciju i kako da upotrebite ove alatke, zajedno sa xUnit-om, za pisanje funkcionalnih testova.

VIŠE O KNJIZI I LINK ZA NARUČIVANJE: KLIKNITE

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272