Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Office 2003 kao od šale

Office 2003 kao od šale

Word 2010 - Korak po korak

Word 2010 - Korak po korak

KAKO DA – naizmenično bojenje redova, Excel

Kada imate velike radne listove, radi veće preglednosti, možete redove (ili kolone) naizmenično obojiti različitim bojama.

Kada imate ogromne radne listove sa velikim brojem podataka, često možete da se izgubite u redovima i kolonama. Zato bi na neki način trebali da ih vidno obeležite. Jedan od najboljih načina je naizmenično bojenje redova, ili kolona, radi lakšeg čitanja istih linija (redova) od leve strane prema desnoj. Izgled radnog lista koji ćemo dobiti je sličan izgledu papira za kompjutersku štampu. Ceo posao naizmeničnog obeležavanja redova, uradiće sledeći makro:

Sub ObojeneLinije()
Dim BrojBoje As Integer
Dim TrRed As Long
Dim PrviRed As Long
Dim PoslRed As Long
Dim IntervalRedova As Long
Dim OvajRed As String
Dim PoslKolona As String
Dim BrReda As String

PrviRed = InputBox(”Koji je prvi red za bojenje?”)
PoslRed = InputBox(”Koliko redova imate u radnom listu?”)
IntervalRedova = InputBox(”Na koliko redova zelite promenu?”)
PoslKolona = InputBox(”Koja kolona je poslednja?”)
PoslKolona = UCase(PoslKolona)
BrojBoje = InputBox(”Koju boju zelite?” & vbCrLf & “Svetlo zuta=36″ _
& vbCrLf & “Svetlo zelena=35″ & vbCrLf & “Svetlo plava=34″ & vbCrLf & “Krem boja=40″)
TrRed = PrviRed
Do While TrRed <= PoslRed
OvajRed = Str(TrRed)
OvajRed = Trim(OvajRed)
BrReda = “A” & OvajRed & “:” & Trim(PoslKolona) & OvajRed
Range(BrReda).Select
With Selection.Interior
.ColorIndex = BrojBoje
.Pattern = xlSolid
End With
TrRed = TrRed + IntervalRedova
Loop
End Sub

Za korišćenje ovog makroa, otvorite novi radni list, te izaberite meni Tools > Macro > Macros. U polje „Macro name” unesite naziv za ovaj novi makro - „ObojeneLinije”, pa kliknite dugme „Create”. Prethodni kod iskopirajte u VBA šablon (bez dupliranja linija Sub i End Sub), a radni list snimite kao “ObojeneLinije.xls”.

Da bi koristili upravo snimljeni makro uradite sledeće:

• Otvorite radni list na koji želite da primenite naizmenično farbanje redova.
• Otvorite radnu svesku “ObojeneLinije.xls”, a zatim se vratite na prethodni radni list.
• Izaberite meni Tools > Macro > Macros > ObojeneLinije.xls!ObojeneLinije i kliknite “Run”.
• Odgovorite na postavljena pitanja i pogledajte šta će makro odraditi.

Pripremio: Milenko Kusurović

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272