Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

Xcode 6 od početka do kraja

Xcode 6 od početka do kraja

Game Development with Swift

Game Development with Swift

Mac OS X tehnologije - Core Data

Core Data je deo Cocoa API-ja u Mac OS X-u i prvi put je predstavljen u Mac OS X 10.4 Tiger-u. On dozvoljava da bilo koja vrstu podataka organizovana po relacionom entitet/atribut modelu bude serijalizovana u XML, binarna, ili SQLite skladišta. Nakon toga podacima može da se manipuliše pomoću seta objekata višeg nivoa koji predstavljaju entitete i njihove odnose. Core Data upravlja serijalizovanom verzijom, obezbeđujući upravljanje životnim ciklusom i grafikonom objekta, uključujući doslednost. Core Data se povezuje direktno sa SQLite-om, odvajajući programera od SQL-a.

Baš kao što Cocoa Bindings rukuje dužnostima kontrolera u Model-View-Controller dizajnu, Core Data obavlja mnoge zadatke modela. Pored ostalih zadataka, on rukuje upravljanjem izmenama, serijalizacijom diska, minimizacijom zauzeća memorije, i upitima protiv podataka.

Upotreba

U praksi, Core Data dozvoljava programerima da opišu svoje podatke pomoću modela podataka visokog nivoa izražene u terminima entiteta i njihovih odnosa, plus sprovođenje zahteva koji pronalaze entitete koji odgovaraju specifičnim kriterijumima. Kod može da pozove i manipuliše ovim podacima na čisto objektnom nivou, bez potrebe da brine o detaljima vezanim za skladištenje i pronalaženje. Dalje, objekti kontrolera koji su dostupni u Interface Builder-u, standardnom Cocoa alatu za građenje GUI-ja, mogu direktno da pronalaze i manipulišu ovim entitetima. Kada se kombinuju sa Cocoa povezivanjem (bindings), UI može da prikaže mnogo komponenti modela podataka bez potrebe za pozadinskim kodom.

Na primer, programer može da piše program koji rukuje vCards-ovima. Da bi mogao njima da upravlja, autor namerava da učita vCards-ove u objekte, a onda da ih skladišti u jedan jedini veći XML fajl. Pomoću Core Data programer može da prevuče svoju šemu iz dizajnera podataka u Xcode-u u prozor za građenje interfejsa kako bi kreirao GUI za svoju šemu. Nakon toga, on može da napiše standardni Objective-C kod kako bi čitao vCards fajlove i postavio podatke u Core Data upravljane entitete. Od te tačke, autorov kod manipuliše ovim Core Data objektima, a ne vCards-ovima. Povezivanjem Save stavke menija sa odgovarajućim metodom u objektu kontrolera će usmeriti kontroler da ispita grupu objekata, utvrdi koji objekti nisu čisti, a onda prepiše Core Data fajl dokument sa ovim izmenama.

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272