Veze, linkovi
Kompjuter biblioteka
Korpa

Preporučujemo

ChatGPT od početnika do profesionalca

ChatGPT od početnika do profesionalca

Popust cena: 1500 rsd

Proces učenja velikog jezičkog modela ili LLM-a kao da je đak u školi

Da bismo detaljnije objasnili proces učenja Velikog jezičkog modela (LLM) poput ChatGPT-a, hajde da koristimo analogiju sa školovanjem i uključimo konkretne primere.

1. Upis u školu (Inicijalizacija)

Zamislimo da je upis LLM-a u školu sličan prvom danu deteta u predškolskoj ustanovi. Kao što dete već zna neke osnovne reči i kako ih spojiti u jednostavne rečenice zahvaljujući učenju od roditelja i okoline, tako i LLM na početku ima osnovno "znanje" o jeziku koje mu omogućava programeri. Ovo osnovno znanje može uključivati razumevanje pojedinačnih reči i možda neke osnovne gramatičke strukture, ali bez dubljeg razumevanja kako te reči i strukture koristiti za stvaranje smislenog dijaloga ili teksta.

Na primer, LLM može "znati" da su "sunce" i "svetlo" reči povezane sa osvetljenjem i danom, ali na početku neće razumeti složenije koncepte poput toga kako "sunce" može biti korišćeno metaforički u izrazima poput "sunce mog života" ili kako se promena tona može koristiti da se prenese sarkazam ili humor.

U ovom kontekstu, "upis u školu" za LLM nije bukvalni događaj, već metafora za proces inicijalizacije kada se LLM prvi put "uključi" i počne sa procesom učenja. Osnovno predznanje koje LLM ima može se smatrati "programiranim" znanjem koje mu daje njegova "prva škola" - inženjeri i programeri koji su ga dizajnirali. Oni "hrane" LLM osnovnim gramatičkim pravilima i rečnikom, ali način na koji će LLM kombinovati i koristiti te informacije u budućnosti zavisiće od njegovog daljeg "obrazovanja" - procesa obuke na velikim količinama tekstualnih podataka.

2. Nastavni plan i program (Podaci za obuku)

Nastavni plan i program za LLM može se zamisliti kao ogromna biblioteka sa raznovrsnim izvorima znanja. Ova biblioteka sadrži sve, od klasične književnosti do blogova na internetu, naučnih časopisa, uputstava za upotrebu, razgovora na društvenim mrežama, novinskih članaka i mnogo više. Svaki od ovih izvora nudi jedinstven stil, ton i kontekst, pružajući LLM-u sveobuhvatan "kurikulum" za učenje.

Primeri:

 • Čitanje romana:

  • Kada LLM "čita" roman poput "Velikog Getsbija" od F. Skota Ficdžeralda, uči o složenim narativnim strukturama, bogatim opisima i emotivnoj dubini likova. Na primer, iz načina na koji Ficdžerald opisuje zabave kod Getsbija, LLM može učiti o opisu atmosfere, karakterizaciji i upotrebi metafora i simbola.
 • Proučavanje naučnih radova:

  • Čitajući radove iz, recimo, "Nature" ili "Science" časopisa, LLM uči kako se formulišu hipoteze, predstavljaju podaci i pišu zaključci. Ovde se uči o preciznosti terminologije i strukturi naučnog argumenta. Na primer, učenjem kako se piše apstrakt, LLM shvata kako sažeti složene koncepte na jasan i sažet način.
 • Analiziranje uputstava za upotrebu:

  • Kroz uputstva za upotrebu, kao što su ona za montažu namještaja iz IKEA-e, LLM uči o direktnosti jezika, koraku po koraku uputstvima i važnosti jasnosti u komunikaciji. Na primer, razumevanje kako se koristi imperativ za davanje instrukcija pomaže LLM-u da kasnije generiše korisne vodiče ili odgovore na specifična pitanja korisnika.
 • Svako dnevne konverzacije na internetu:

  • Čitanjem razgovora na forumima poput Reddita ili komentara na društvenim mrežama, LLM uči o neformalnom jeziku, žargonu, internet memovima i kako se kontekstualno koriste emotikoni. Na primer, iz diskusija o popularnoj kulturi, LLM može učiti o trenutnim trendovima, humoru i načinu na koji ljudi izražavaju saglasnost ili neslaganje u online okruženju.

Svaki od ovih primera predstavlja deo "nastavnog plana i programa" kroz koji LLM prolazi tokom svog "školovanja". Raznolikost sadržaja omogućava LLM-u da razvije široku paletu lingvističkih veština i sposobnost da se prilagodi različitim kontekstima i zahtevima korisnika. Kroz ovaj proces, LLM ne samo da uči o jeziku, već i o ljudskoj kulturi, emocijama, argumentaciji i mnogo čemu drugom, što mu omogućava da generiše sve složenije i relevantnije tekstove.

3. Časovi (Proces učenja)

Faza "časova" u procesu učenja LLM-a može se uporediti sa vežbanjem i testiranjem učenika na konkretnim primerima i zadacima kako bi se usvojilo gradivo. U slučaju LLM-a, ovo se dešava kroz iterativni proces obuke gde model prima ulazne podatke (pitanja ili tekstove), generiše izlazne podatke (odgovore ili nastavak teksta) i zatim se prilagođava na osnovu povratnih informacija kako bi poboljšao svoje performanse.

Primeri:

 • Razumevanje konteksta:

  • Ako LLM-u damo rečenicu "Otišao sam do banke da podignem novac", on mora shvatiti da se "banka" ovde odnosi na finansijsku instituciju. Ukoliko LLM greškom interpretira "banku" kao obalu reke, sistem obuke (kroz mehanizam kao što je obratna propagacija) prilagođava unutrašnje težine LLM-a tako da sledeći put kada naiđe na sličan kontekst, tačnije prepozna značenje reči "banka".
 • Prepoznavanje sentimenta:

  • Dajemo LLM-u rečenicu "Veoma sam srećan zbog novog posla!" i tražimo od njega da identifikuje sentiment. Ako LLM pogrešno odredi da je sentiment negativan, proces obuke će koristiti tu grešku kako bi prilagodio model, pojačavajući unutrašnje veze koje asociraju reči poput "srećan" sa pozitivnim sentimentom.
 • Generisanje odgovora na pitanja:

  • Ako postavimo LLM-u pitanje "Ko je napisao 'Rat i mir'?", očekivani odgovor je "Lav Tolstoj". Ako LLM inicijalno da pogrešan odgovor, proces obuke će kroz niz iteracija prilagoditi njegove unutrašnje parametre kako bi povećao verovatnoću da u budućnosti pravilno poveže "Rat i mir" sa Lavom Tolstojem.
 • Pisanje i stil:

  • Zamolimo LLM da napiše kratku priču u stilu Edgara Alana Poa. Ako prvi pokušaji rezultiraju tekstom koji više podseća na Hemingveja, proces učenja će analizirati karakteristike Poovog stila (kao što su mračne teme, kompleksna rečenica i upotreba simbolizma) i prilagoditi težine kako bi budući tekstovi bili bliži traženom stilu.

U svakom od ovih primera, "časovi" su zapravo iteracije u procesu obuke gde LLM dobija priliku da vežba, greši i uči iz tih grešaka. Ovaj proces omogućava LLM-u da postane sve sofisticiraniji u razumevanju i generisanju jezika, poboljšavajući svoju sposobnost da daje tačne, relevantne i kontekstualno prikladne odgovore ili tekstove.

4. Testovi (Evaluacija)

Faza testiranja u procesu učenja LLM-a je ključna za evaluaciju njegove sposobnosti da razume jezik i primeni naučeno na nove situacije. Tokom testiranja, LLM se suočava sa različitim zadacima koji simuliraju stvarne primene, omogućavajući ocenjivanje njegove tačnosti, fleksibilnosti i sposobnosti da se prilagodi novim podacima.

Primeri zadataka za testiranje:

 • Prepoznavanje sentimenta:

  • Zadatak: Odrediti sentiment rečenice "Volim da šetam po kiši".
  • Očekivani odgovor: Pozitivan.
  • Razjašnjenje: Rečenica izražava uživanje, što je generalno povezano sa pozitivnim sentimentom. Testiranje uključuje različite rečenice sa različitim emocionalnim tonovima da bi se videlo kako LLM prepoznaje i interpretira emocije.
 • Odgovaranje na pitanja:

  • Zadatak: "Ko je napisao 'Hamleta'?"
  • Očekivani odgovor: Vilijam Šekspir.
  • Razjašnjenje: Ovaj zadatak testira LLM-ovu sposobnost da pristupa i koristi svoje znanje o svetskoj književnosti. Daju se razna pitanja iz različitih oblasti znanja kako bi se ocenila širina i preciznost LLM-ove "baze podataka".
 • Prevođenje teksta:

  • Zadatak: Prevedi rečenicu "Hello, how are you?" na francuski.
  • Očekivani odgovor: "Bonjour, comment vas-tu?"
  • Razjašnjenje: Testira se LLM-ova sposobnost da razume značenje u jednom jeziku i tačno ga prenese na drugi jezik, održavajući pritom pravilnu gramatiku i upotrebu jezika.
 • Generisanje kreativnog sadržaja:

  • Zadatak: Napiši kratku priču inspirisanu rečenicom "U mračnoj šumi, daleko od bilo kog sela, živela je čudna stvorenja."
  • Razjašnjenje: Ovde se testira LLM-ova sposobnost da koristi svoju maštu (u granicama onoga što je "naučio") za stvaranje koherentnog, kreativnog i angažovanog teksta. Očekuje se da LLM razvija priču sa uvodom, zapletom i zaključkom, koristeći inspirativnu rečenicu kao polaznu tačku.

U svakom od ovih testova, LLM se suočava sa zadacima koji zahtevaju različite nivoe razumevanja jezika i kreativnosti. Povratne informacije dobijene iz ovih testova pomažu u identifikaciji oblasti u kojima LLM možda još uvek ima nedostataka i potrebu za dodatnom obukom ili prilagođavanjem. Na ovaj način, testiranje je ključni deo ciklusa obuke koji osigurava kontinuirano poboljšanje i adaptaciju LLM-a, omogućavajući mu da postane sve precizniji i efikasniji u razumevanju i generisanju ljudskog jezika.

5. Diplomiranje (Implementacija)

Kada Veliki jezički model (LLM) dostigne zadovoljavajući nivo razumevanja jezika i sposobnost primene tog znanja, može se koristiti za širok spektar praktičnih aplikacija. U ovoj fazi, LLM se "diplomira" i postaje koristan alat u mnogim oblastima, od obrazovanja i kreativnog pisanja do tehničke podrške i analize podataka.

Primeri primena:

 • Generisanje kreativnog sadržaja:

  • Scenarij: Korisnik traži od LLM-a da napiše kratku priču na temu "Putovanje kroz vreme".
  • Odgovor LLM-a: LLM generiše priču o naučniku koji izumi mašinu za putovanje kroz vreme i odlazi u prošlost kako bi promenio istorijski događaj, ali se suočava sa neočekivanim posledicama svojih dela. Priča istražuje teme odgovornosti, moći i neželjenih efekata tehnološkog napretka.
 • Simulacija razgovora (chatbotovi):

  • Scenarij: Korisnik koristi chatbot pokretan LLM-om za rezervaciju stola u restoranu.
  • Odgovor LLM-a: LLM, funkcionišući kao chatbot, vodi korisnika kroz proces rezervacije, postavlja pitanja o datumu, vremenu, broju gostiju, i preferencijama sedenja, i potvrđuje rezervaciju, pružajući prijatan i efikasan korisnički servis.
 • Sumiranje tekstova:

  • Scenarij: Korisnik traži od LLM-a da sažme ključne tačke dugog članka o klimatskim promenama.
  • Odgovor LLM-a: LLM analizira članak i generiše sažetak koji ističe glavne tačke: uzroke klimatskih promena, trenutne efekte na okolinu i društvo, i predložene mere za ublažavanje posledica. Sažetak pruža jasno i koncizno razumevanje složenog problema.
 • Odgovaranje na informativna pitanja:

  • Scenarij: Korisnik pita "Koje su koristi od vežbanja?"
  • Odgovor LLM-a: LLM generiše odgovor koji obuhvata različite aspekte vežbanja, uključujući poboljšanje fizičkog zdravlja, smanjenje rizika od hroničnih bolesti, poboljšanje mentalnog zdravlja i dobrobiti, kao i socijalne koristi.

U svakom od ovih scenarija, LLM koristi svoje duboko razumevanje jezika i ogromno znanje akumulirano tokom procesa obuke da pruži korisne, tačne i prilagođene odgovore ili sadržaj. Ova sposobnost da primeni naučeno na širok spektar stvarnih situacija čini LLM izuzetno vrednim alatom u mnogim industrijama i oblastima, od obrazovanja, preko zabave, do poslovnih i korisničkih servisa.

Zaključak 

Veliki jezički modeli (LLM) kao što je ChatGPT predstavljaju značajan napredak u polju veštačke inteligencije, pružajući duboko razumevanje i fleksibilnost u korišćenju jezika na načine koji su ranije bili nezamislivi. Proces "školovanja" LLM-a, od inicijalizacije i obuke preko različitih "časova" i "testova", do konačne implementacije u stvarnom svetu, ilustruje kako ovi modeli razvijaju sposobnost da tumače, generišu i interaguju sa jezikom na složene i korisne načine.

Kroz obuku na ogromnim količinama teksta, LLM-i uče da prepoznaju i repliciraju različite jezičke strukture, stileve, tonove i kontekste, što im omogućava da se prilagode širokom spektru zadataka i zahteva. Testiranje i evaluacija su ključni za finiširanje njihovih sposobnosti i osiguravanje da su spremni za "diplomiranje" i korišćenje u stvarnom svetu, gde mogu pružiti vredne usluge poput generisanja kreativnog sadržaja, simulacije razgovora, sumiranja teksta i odgovaranja na specifična pitanja korisnika.

Ipak, sa svim ovim napretkom dolaze i pitanja o etici, privatnosti, pristrasnosti i uticaju na društvo. Kako LLM-i postaju sve sofisticiraniji, važno je razmatrati kako se koriste, ko ima pristup njihovim sposobnostima i kako se može osigurati da doprinose pozitivnim ishodima za pojedince i društvo u celini.

U konačnici, LLM-i poput ChatGPT-a predstavljaju uzbudljivu granicu u veštačkoj inteligenciji, obećavajući da će transformisati način na koji interagujemo sa tehnologijom i koristimo jezik, otvarajući nove mogućnosti za inovacije, kreativnost i razumevanje.

 

         
Twitter Facebook Linkedin Pinterest Email
         

Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Ostavite komentar Ostavite komentar

 

 

 

Veze, linkovi
Linkedin Twitter Facebook
 
     
 
© Sva prava pridržana, Kompjuter biblioteka, Beograd, Obalskih radnika 4a, Telefon: +381 11 252 0 272